fredag 20 januari 2017

Ge oss mindre makt

Rubriken är inte helt lyckad. Eller är det så att innehållet i dagens debattartikel är oklart? Den beskriver hur viktigt det är att patientens inflytande över sin egen vård ökas. Bra att de socialliberala företrädarna tar upp frågan. Tack.
Men är detta en fråga om att överföra makt från politiken till patienterna? Detta i en organisation, som av forskare konstaterats inte styrs av politiker utan av professionen.
Politikens tydlighet måste öka och besluten handla om ansvarstagande för och uppsättande av krav på resultat. I detta avseende måste politikers makt öka. Vad artikelförfattarna förmodligen vill säga är att patientens medverkan i den egna vården måste bli reellt. Det här är dock en attityd- och organisationsfråga och står inte i motsättning till en tydligare politikerroll.
Politikernas makt över inriktning, kvantitet och kvalitet, och över uppföljning och slutsatser av sådan, måste öka. Politikens makt och ansvar på nationell nivå, i betydelsen åtgärder för att få genomslag för lagar och förordningar, måste öka. Samverkan respektive uppdelning mellan de tre P-na måste tydliggöras
Skicka en kommentar