måndag 16 januari 2017

Åldersindelningar inom partierna föråldrad tanke

Endast seniorer i partierna arbetar med äldrefrågor. Märkligt. Det borde väl vara de i dag unga, som ska forma morgondagens äldrepolitik. Eller rättare, varför har partierna inom sig åldersindelade organisationer? Liberala seniorer, grön ungdom. Vem sa att vi ska riva åldersbarriärer? I partierna borde man arbeta tillsammans utan indelningar. Det är i detta erfarenhet och nytänkande möts och ur detta nödvändig förnyelse åstadkoms.
Partierna är bland de mest förändringsobenägna delarna av vårt samhällsliv. Tanken att slopa äldrenätverk och ungdomsförbund är förbjuden tanke. Jag uttryckte, för femton år sedan denna tanke. Snabbt kom kravet från ledningen inom ett av de politiska ungdomsförbunden om min avgång som riksdagsledamot. Partierna har inte sedan dess förändrats det minsta. Det är vägran att förändra och tänka nytt, som bör framkalla avgångskrav
Skicka en kommentar