torsdag 1 mars 2018

Förnybart vecka 9

Senaste nytt om förnybart – vecka 9

 
Den svenska elexporten spelar en nyckelroll i omställningen till förnybart, men glöms bort, enligt Linda Burenius Magnusson från 100% förnybart. Regeringen vill slopa bygglov för solceller och Stockholm är med på listan över de världens hundra städer som får minst 70 procent av sin elektricitet från förnybara källor. Osloluften har blivit renare tack vare elbilsboom och i Tyskland införs totalförbud mot äldre dieselbilar i städer, medan Bryssel är mer förorenat än någonsin. En ny studie från KTH visar att man med nya material kan producera vätgas storskaligt till låga kostnader, och ett annat forskarteam vid MIT presenterar en maskin som varken behöver vind, vattenkraft eller solljus för att producera förnybar el.

Svenska nyheter


Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Debatt: Det finns en mycket viktig men nästan helt bortglömd klimatfråga. Den prioriteras varken av regeringen eller den politiska oppositionen. Den drivs vare sig av Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar om den svenska elexporten, skriver Linda Burenius Magnusson, 100% förnybart.
Läs artikeln från GP
 

Regeringen vill slopa bygglov för solceller

Regeringen lägger i dag fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form. 
Läs artikeln från DI
 

Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030

Klimatråd Västra Götaland verkar att tillsammans ta nästa steg i klimatomställningen. Ett hundratal företag och organisationer, bl a Preem, har redan undertecknat »Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om«, och har därmed ställt sig bakom att arbeta för att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030. 
Läs artikeln från Expressen
 

»Elfordon ändå bättre än fossildrivet«

Debatt: »Ställ inte de fossilfria alternativen mot varandra. Vi har krupit upp ur skyttegravarna för länge sedan«, skriver Olle Johansson, Power Circle, i en replik.
Läs artikeln från Ny Teknik
 

Två modeller för slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten har haft i uppdrag från regeringen att utreda på vilket sätt ett slopande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Energimyndigheten har valt att titta på två olika modeller.
Läs artikeln från Energimyndigheten
 

Stefan Edman: »Det räcker inte med att flyga mindre«

Debatten om flygresor riskerar att sno fokus från frågan om en hållbar konsumtion. Biologen Stefan Edman konstaterar att vi måste minska utsläppen även i andra delar av våra liv.
Läs artikeln från DN
 

KTH-forskare har hittat ny metod för att producera billig vätgas

Med hjälp av nya material kan det bli möjligt att producera vätgas både billigt och storskaligt. Det visar en ny studie från KTH.
Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet
 

Polarbröd prisas för miljöarbete

Polarbröd fick under måndagen ta emot ytterligare ett miljöpris för sin ihärdiga resa mot full hållbarhet och helhetstänket i hela produktionskedjan: Bl a egen vindkraft, satsning på fossilfria påsar och ökad andel av utgående transporter på järnväg.
Läs artikeln från Piteå-Tidningen
 

Utländska nyheter

 

100 städer får sin mesta el från förnybar energi

Fler än hundra städer världen över får minst 70 procent av sin elektricitet från förnybara källor, enligt en ny rapport. Det är mer än en fördubbling sedan 2015 då antalet var 42. Stockholm finns med på listan.
Läs artikeln från DN
 

Tyska domen klar – miljontals bilar kan få körförbud

Miljontals dieselbilar riskerar körförbud i uppåt 70 tyska städer. Det är konsekvensen av den federala förvaltningsdomstolens dom på tisdagen som öppnar för kommunala körförbud. Beskedet fick Frankfurtbörsen att backa.
Läs artikeln från SvD
Läs även Luften i Oslo har förbättrats – rekordmånga väljer elbilar från Ny Teknik
Läs även Bryssel inför gratis kollektivtrafik när luftföroreningarna är kraftiga från Aktuell Hållbarhet
 

Pappersbatterier och hybridfartyg– gröna innovationer från månaden som gått

Pappersbatterier, hybridfartyg och en reningsteknik som gör smutsigt havsvatten drickbart. Det är tre av de gröna innovationer som lanserats under de senaste veckorna.
Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet
 

MIT-forskarnas enhet drar el från luften

Temperaturerna stiger och sjunker, stort och smått mest hela tiden. MIT-forskare har nu skapat en maskin som kan konvertera dessa förändringar till el. De skulle potentiellt kunna driva olika kommunikationsmedel ur bara luften.
Läs artikeln från Ny Teknik
 

Forskarnas nya metod: Utvinner litium ur havet

En avsaltningsmetod som ger både dricksvatten och litium. Nu har ett forskarteam hittat lösningen som verkligen är en win-win. Tack vare sin teknik kan de på ett effektivt sätt få fram den viktiga metallen ur världshaven.
Läs artikeln från Ny Teknik
 
Skicka en kommentar