torsdag 1 mars 2018

Partitillhörighet och/eller profession

En av många frågor partierna måste fundera över när det gäller politikerrollen är hur man presenterar sig. Ska en förtroendevald presentera sig med både partibeteckning och yrkestitel eller sysselsättning?
Mitt svar är nej. Antingen eller.
Något formellt fel kan inte pekas på. Det handlar om fingertoppskänsla.
Tar inte partierna upp sådant i sin utbildning av kandidater?

Visst kan man i en artikel skriva om sin erfarenhet från sin egen profession, men detta är något annat än att presentera sig med både partibeteckning och yrkesroll

Inga kommentarer: