torsdag 19 april 2018

Förnybart v. 16

Senaste nytt om förnybart – vecka 16


»Dagens miljöproblem ska inte lämnas över till kommande generationer att hantera«, skriver regeringen angående vårbudgeten där det satsas på förnybart. Regeringspartierna har kommit överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen och bjuder in övriga partier för att få en bred överenskommelse. Biogasbranschen har lanserat ett förslag på en nationell biogasstrategi och en finlandsfärja blir först ut i världen med vindkraft i (rotor)seglet. Globala investeringar i förnybart första kvartalet i år var lägre än samma period 2017, med undantag av en hel del utvecklingsländer, där det tvärtom investerades friskt. Centralamerika vill koppla ihop sina kraftnät för att kunna öka utbytet av förnybar energi, och i Puerto Rico liknar den nya minienergistationen en vanlig glassvagn.

Svenska nyheter


Vårbudgeten: »Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland«

För att Sverige ska bli fossilfritt stödjer regeringen en ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi och utveckling av ny teknik, säger regeringen och lägger bl a 270 miljoner kronor ytterligare till produktion av biogas och 170 miljoner kronor i solcellsstöd i vårbudgeten.
Läs artikeln från Regeringen
Läs även: Regeringen: 170 miljoner till solceller från Sveriges Radio
Läs även: Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas från Avfall Sverige

S och MP överens om höghastighetstågen – nu bjuds Alliansen in

Regeringspartierna är överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen. Nu bjuds allianspartierna och Vänsterpartiet in till samtal för att snabbtågen ska bli verklighet.
Läs artikeln från SVT
Läs även Lånemodell ändrar kalkyl för höghastighetsbanan från DI
Läs även: Även KD säger ja till höghastighetsjärnväg från Effekt Magasin
Läs även: Lövin: De nya snabbtågen ska kunna ersätta flyget från Omni
Läs ave: Alliansen ska ta chansen och göra tåget till sitt från DI

»Hyfs och kunskap krävs i debatten om flyg och klimat«

Debatt: »I debatten om flygets klimatpåverkan förekommer ofta argument som är ofullständiga, missriktade eller felaktiga. Vi som universitet tar ställning för en hållbar framtid utifrån fakta baserade på vetenskaplig grund. Teknisk utveckling kommer inte att räcka. Vi behöver också åtgärder som begränsar flygresandets omfattning«, skriver företrädare för KTH och Chalmers.
Läs artikeln från DN

Därför har SlösO fel om »smutsig« solel

Statens stöd till solel är skadligt för miljön och klimatet, skrev Slöseriombudsmannen Johan Gustafsson. Nu svarar Mattias Goldmann, Fores: »Den som sätter upp solceller gör en stor, enkel och synlig klimatinsats och ska känna sig stolt.«
Läs artikeln från Expressen

Upprop: Tillsätt den aviserade biogasutredningen

Debatt: »Varför tar regeringen inte bättre vara på biogasens potential? Nu lanserar Energigas Sverige, tillsammans med biogasbranschen, ett förslag på en nationell biogasstrategi«, skriver elva företrädare för branschen.
Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet

När kärnkraftverk avvecklas: Hopp om tröghet från vindkraft

I takt med att kärnkraftverk avvecklas minskar antalet roterande generatorer som bidrar med tröghet i kraftsystemet. Hoppet sätts i stället till så kallad syntetisk svängmassa från vindkraftverk.
Läs artikeln från Ny Teknik

Utländska nyheter

 

Mognad och konkurrens gav 51 miljarder euro i vindkraftinvesteringar 2017

Bristen på en stabil lagstiftning har påverkat både investeringsnivån och de ekonomiska åtagandena för hälften av EU:s medlemsstater. I Sverige finns dock stabila ramar för vindkraft på land, säger WindEurope i sin nya rapport Financing and Investment Trends.
Läs artikeln och rapporten från WindEurope
Läs även Giant wind turbines start to pay off in Europe and investors want more från Daily Chronicle

Gigantisk marockansk solpark toppar dämpat första kvartal

Investeringar i förnybart uppgick till 61,1 miljarder dollar under första kvartalet 2018, en minskning med 10 procent jämfört med föregående år, men det fanns starka uppstickare, främst i utvecklingsekonomier.
Läs artikeln från Bloomberg NEF

Solenergi slår fossila bränslen – igen

De globala investeringarna i solenergi dominerade fullständigt över fossila bränslen förra året.
Läs artikeln från Aktuell Hållbarhet
Läs även Grön el slår ut kolet från ETC

Centralamerika i gemensam satsning på förnybar energi

Länderna i Centralamerika vill öka utbytet av förnybar energi genom att binda samman sina kraftnät.
Läs artikeln från Syre

Viking Grace först i världen med vindkraft

Rotorseglet som har utvecklats av det finländska cleantech-företaget Norsepower sparar bränsle, minskar utsläpp och gör Viking Lines fartyg Grace till ett av de minst miljöbelastande passagerarfartygen i världen.
Läs artikeln från TravelNews

Liten vagn levererar solel till orkandrabbade utan ström

CarretOn PowerHub, skapad av puertoricanen som tröttnade på att sakna el efter orkanen Maria, är en pytteliten elstation baserad på traditionella gatuförsäljarvagnar och som i stället för mat och grönsaker säljer förnybar energi och hållbarhet.
Läs artikeln från Trehugger

Inga kommentarer: