måndag 9 april 2018

Politiker ointresserade av väljarkontakt?
Nedanstående skickade jag den 23 februari till tjugotre riksdagskandidater i Uppsala län i årets val (tre förstanamnen för sju partier och två för ett parti med rikslista)
Utsagor om att vilja ha en dialog med oss medborgare har fått mig att tro att de flesta skulle vara angelägna om att svara.
Min besvikelse är stor. Tre (!) kandidater (Niclas Malmberg MP, Lina Nordquist L och Catarina Deremar C) har svarat
Kan det vara så att dialogen ska föras på kandidaternas villkor, inte på medborgarnas? Alltnog, tecknen är oroande


Hej,
Jag kommer under valrörelsen att skriva om hur länets riksdagskandidater ser på, i första hand, nedanstående politiska frågor.
Ser fram emot att få era svar, helst före 5 mars. Tack på förhand
1. Kan Sverige spela en större roll i framtiden i ett fredsskapande arbete?
Om ja, på vilket sätt?
2. Anser du att inrättande av Fredsministrar kan bidra till att stärka det
fredsskapande arbetet?
3. Tycker Du att Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO?
4. Anser du att Sverige ska ratificera FN-konventionen om kärnvapenförbud?
5. Finns, enligt din mening, ett militärt hot mot Sverige i dag?”


Inga kommentarer: