torsdag 29 mars 2018

Från Biogas Öst

 

Välkommen till Biogas Östs Nyhetsbrev!

 

Våren gör sig påmind på sina ställen runt om i vår region och det är med glädje vi ger oss ut för ett rejält vårskrik! Mars har varit en spännande månad med flera evenemang och möten, inte minst en heldag i Örebro på temat fossilfria transporter med studiebesök, upphandlingsworkshop och Biogas Östs årsmöte. Nu har vi siktet mot april som bjuder på flera intressanta evenemang, bland annat en upphandlingsworkshop i Nyköping och invigning av Örebro Tvätts nya biogassatsning där Sveriges miljöminister Karolina Skog närvarar.
Vi på Biogas Öst med BioDriv Öst önskar er en trevlig läsning!

Aktuellt

Så upphandlas klimatsmarta, effektiva och innovativa transporter!


Datum och tid: 9 april, 12.00 - 16.00 (Workshopen inleds med lunch 12.00 - 13.00)

​​Plats: Länsstyrelsen Södermanland, Stora Torget 13, Nyköping

Läs mer här

 

Välkommen till en workshop där vi diskuterar den offentliga upphandlingen som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta samt andra viktiga offentliga mål.
Maria Losman från Ecoplan håller i workshoppen. Hon arbetar med förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta. Hon har sedan 90-talet arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet klimat och energieffektivitet kopplat till fordon och transporter.

Invigning av Örebro Tvätts unika biogassatsning!

 

Tid: 10:00 - 11:00, 11 maj

Plats: Örebro Tvätt, Salamandervägen 23, Örebro

Läs mer här

 

Varmt välkommen på ett invigningen av Örebro Tvätts unika biogassatsning. På plats för att klippa bandet till den nya anläggningen är Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP). Örebro Tvätts nya anläggning visar upp hur man kan kombinera mottagning av biogas för processenergi och potential för tankning av fordon i en mindre industri. Satsningen har resulterat i att Örebro Tvätt går från att årligen använda omkring 100 kubikmeter fossil olja och diesel per år till att istället driva sin verksamhet helt och hållet på förnybart och när- producerat drivmedel.

Miljömålsdagarna 2018

 

Tid: 14-15 maj

Plats: Uppsala konsert och kongress, Uppsala

Läs mer här

 

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets konferensen äger rum på Uppsala konsert och kongress den 14–15 maj 2018. Temat för årets Miljömålsdagar är "Stora utmaningar, nya lösningar" och fokuserar på biologisk mångfald, kemikalier och klimat.
Under konferensens andra dag håller BioDriv Öst i en session med namnet ”Fossilfri fordonsflotta om 12 år!”
 

Nytt i verksamheten

 

Ny rapport från Biogas Öst med BioDriv Öst

 

I takt med att världen ställer om till fossilfria drivmedel så kommer konkurrensen om biodrivmedlen att öka över tid. Om busstrafiken i större utsträckning än idag istället prioriterar eldrift samt svenskproducerade drivmedel så kan långsiktig tillgång på kostnadseffektiva förnybara alternativ säkerställas samtidigt som flera andra samhällsnyttor främjas. Detta är några av slutsatserna från den nya rapporten Gasbussar i framtidens kollektivtrafik - en analys av förnybara drivmedelsalternativ från Biogas Öst med BioDriv Öst.
Läs mer om framtidens gasbussar och kollektivtrafik här.

Studiebesök på Örebro Tvätts unika biogassatsning!

 

Den 21 mars arrangerade Biogas Öst med BioDriv Öst ett studiebesök på Örebro Tvätts unika biogassatsning. Den nya anläggningen visar hur man kan kombinera mottagning av biogas för processenergi och potential för tankning av fordon i en mindre industri.
Resultatet av satsningen är att Schlemon Athoraya som driver tvätteriet kan gå från att använda omkring 100 kubikmeter fossil olja och diesel per år till att istället driva sin verksamhet helt och hållet på förnybart och närproducerat drivmedel. Anläggningen har konstruerats av Nordic Gas Solutions och blivit verklighet tack vare Schelemons driv att bli fossilfri, stöd från Björn Isaksson på Biogas Öst och medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet via Länsstyrelsen Örebro. Det lokala företaget Biogasbolaget levererar närproducerad biogas till anläggningen.
Om fler industrier följer detta exempel från Örebro Tvätt skulle detta innebära stora besparingar av växthusgasutsläpp och en mycket positiv skjuts för svenskt näringsliv och konkurrenskraft.
På bilden från vänster: Magnus Östlund, Biogasbolaget - Lars Brolin, Nordic Gas Solutions - Schlemon Athoraya, Örebro Tvätt - Björn Isaksson, Biogas Öst - Åsa Ödman, Länsstyrelsen Örebro

Dags för en ny miljöbilsdefinition!

 

I NyTeknik skriver Biogas Öst med BioDriv Öst, tillsammans med andra aktörer inom Fossilfritt Sverige, att en ökad användning av biogas är nödvändig för att Sverige ska uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från trafiken med 70 procent till år 2030 och ger sex stycken konkreta förslag som kan gynna ökad användning och produktion av biogas. Läs hela debattartikeln här

Ny medlem: Järfälla kommun

 

Järfälla kommun ansluter sig till Biogas Öst med BioDriv Öst. Syftet med medlemskapet är att få ta del av och bidra till den kunskap som organisationen har om hållbar regional utveckling med fokus på förnybara drivmedel.
– Klimatet kan inte vänta. Vi vill ligga i framkant med klimatsmarta resor, och då är en viktig pusselbit att gå med i BioDriv Öst. Det utgör ett viktigt bidrag till kommunens hållbarhetsarbete, säger Amanda Palmstierna (MP) ordförande tekniska nämnden i Järfälla.
Läs Järfälla kommuns pressmeddelande här

Full fart framåt för de nya bonusbilarna!

 

Nu släpper vi Gasfordon 2018 för att underlätta för såväl privatpersoner, företag och offentliga aktörer som vill satsa på miljöbilar. I broschyren samlar vi de gasfordon som finns på den svenska marknaden i början av 2018, och fler väntas tillkomma under året. Läs och ladda ner broschyren här
 
Övriga nyheter

Visa att du kör fossilfritt!

 

Det är utmärkt att du bestämt dig för att tanka förnybart och klimatsmart, och genom att skylta med ditt drivmedelsval så inspirerar du även andra till att ta steget in i framtiden!
Med våra stilrena dekaler kan du tydliggöra vilket förnybart alternativ du kör på. Läs mer och beställ dekaler här.

Regeringen ger besked om miljözoner

 

Regeringen gav idag besked om hur de nya miljözonerna ska utformas. Kommunerna får möjlighet att dela in städerna i tre zoner från den 1 januari 2020 där miljözon 3 innebär att endast elbilar, bränslecellsbilar och Euro 6 gasbilar tillåts. I miljözon 2 ska alla dieselbilar som inte uppfyller kraven för Euro 6 kunna förbjudas från 1 juli 2022. I den minst reglerade zonen, miljözon 1, regleras endast tunga fordon. Läs hela pressmeddelandet från regeringskansliet här

Miljöbästa bilar 2018

 

Nu är listan Miljöbästa Bilar 2018 från Gröna Bilister här och gasfordon dominerar listan med hela 16 bilar! Spana in de 40 bilmodeller som är nominerade till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2018. I april presenteras expertjuryns val i två klasser: Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi samt Bästa valet för föret

Inga kommentarer: