måndag 23 april 2018

Politiker tar inte sitt ansvar

UNT i dag: "DEBATT Region Uppsala går inte åt rätt håll. Akademiska sjukhuset har de senaste tio åren gått back med 1,85 miljarder kronor, skriver Sören Bergqvist och Neil Ormerod"

Jaha. Ytterligare ett par politiker, som inte förstått att det är ett politisktorgan, som har ansvaret. Akademiska sjukhuset har inte gått vare sig back eller med pluss. Det är sjukhusstyrelsen. Är det verkligen okunskap, som ligger bakom, eller är detta ett sätt att skylla på anställda? Alltnog, allvarligt är det

Inga kommentarer: