lördag 7 juli 2018

Sverige bör vara en fredsmäklare i världen

Tänk vilken roll Sverige skulle kunna spela som fredsmäklare i världen. Det kräver främst en total alliansfrihet; något, som varit bra för Sverige under lång tidRiksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Berlin

Den 7-11 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Berlin, Tyskland. Temat för årets session är Implementering av OSSE:s åtaganden och parlamentens roll.
Den årliga sessionens möten och debatter kommer att behandla Berlindeklarationen. Deklarationen ska ge rekommendationer till regeringar, parlament och det internationella samfundet gällande säkerhet, ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter. Sessionen samlar över 300 parlamentariker från 57 länder.

Riksdagens OSSE-delegation

Riksdagens delegation deltar med sex ledamöter. I anslutning till sessionen kommer den svenska delegationen att arrangera två seminarier. Margareta Cederfelt (M) leder ett seminarium söndagen den 8 juli på temat bekämpning av korruption för att bygga stabila demokratier. På tisdagen den 10 juli står Björn Söder (SD) värd för ett seminarium om digitalisering och val.
Kent Härstedt (S) kommer i egenskap av organisationens särskilda representant för Östeuropa att avlägga en rapport om Ukraina,

OSSE bildades 1991

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 57 medlemsländer

Inga kommentarer: