torsdag 29 november 2018

Fredsdepartement i USA?
Nedanstående hämtat från Fredskulturnätverket (Valentin Sevéus)

FÖRSLAGET OM FREDSDEPARTEMENT I USA

Det förslag om återkommande sedan 1920-talet väckts i USAs kongress om ett fredsdepartement tycks vara den mest genomarbetade lagtext om detta som hittills finns.

Det känns angeläget att många i FredsKulturNätverket trots allas vår brist på tid bekantar sig åtminstone något med detta förslag. Här följer en sammanfattning. Enligt första meningen ska ett fredsdepartement (Department of Peacebuilding) skapas och ledas av en fredsminister (Secretary of Peacebuilding). Uppgiften är bland annat att verka för fredskultur (a culture of peace).

Införd i hus (02/26/2015)
Avdelning för fredsbyggande act från 2015
-------------------------------------------------------
Inrättar en avdelning för fredsbyggande i den verkställande grenen, som ska ledas av en sekreterare i fredsbyggande, som är avsedd för fredsskapande, fredsskapande och studier och främjande av villkor som främjar både inhemsk och internationell fred och en kultur.

Europaparlamentet, som är ett strategiskt politiskt mål, och (2) utveckling av en politik som främjar nationella och internationella konfliktförebyggande åtgärder, icke-våld, medling, medling , fredlig konfliktlösning och strukturerad medling.

1) byrån för fredsbyggande, (2) byrån för inrikes fredsskapande verksamhet, (3) byrån för internationell fredsskapande verksamhet, (4) byrån för den internationella fredsbyggande verksamheten, (1) byrån för fred, (2) byrån för fredsskapande åtgärder, (3) Teknik för fred, (5) kontoret för vapenkontroll och nedrustning, (6) byrån för fredsbyggande information och forskning, (7) byrån för de mänskliga rättigheterna och de ekonomiska rättigheterna och (8) Det mellanstatliga rådgivande rådet för fred.

Inrätta en federal interna för fred för att samordna verksamheten inom avdelningen med andra federala organ.

Uppmanar försvarsministern och utrikesministern att samråda med sekreteraren om icke-våld mot konflikter när en konflikt mellan förenta staterna och någon annan regering eller enhet är nära förestående eller inträffar.

Uppmanar sekreteraren att uppmuntra medborgarna att observera och fira fredens och strävan att skapa fred på fred, vilket ska inbegripa diskussioner om den och de resultat som uppnåtts i den liv.

https://peacealliance.org/issues-advocacy/department-of-peace/

Inga kommentarer: