torsdag 1 mars 2012

Akademiska ett bollhav där politiker tumlar runt medan professionen uträttar ärenden

Tre hundra tjänster ska bort från Akademiska sjukhuset, är vad vi fås att tro i dag. Men inget beslut finns. Artikeln förstärker en bild av att sjukvården styrs inte av politiker. Allt, som nämns om politiken, är att planerna från sjukhusledningen ska godkännas av Produktionsstyrelsen. Godkännas! Godkännas?
På Upsala Nya Tidnings första sida läser vi i stora bokstäver "300 jobb försvinner från Akademiska". Det är helt enkelt inte sant. Åtminstone inte ännu.
Ansvarigt politiskt organ för, bland andra Akademiska sjukhuset, är Produktionsstyrelsen. De ekonomiska ramar, som den styrelsen ska anpassa verksamheten till, ska vara ett resultat av förhandlingar mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Produktionsstyrelsen. Så är dock inte fallet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förhandlar med "förvaltningen" Akademiska sjukhuset direkt. Redan här ställs Produktionsstyrelsen off side. Men förhandlingen är snarast att ses som ett uppdrag. I praktiken är Akademiska sjukhuset en verksamhet underställd Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Produktionsstyrelsen står vid sidan av och tittar på. Slopa omgående vad man kallar beställa- utföraorganisation.
I teorin har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inga verksamheter; den är en, så kallad, beställarstyrelse. Produktionsstyrelsen är verksamhetsansvarig. Teorin återspeglas inte av praktiken. Den här organisationen framstår som ett bollhav på ett varuhus, där politiker tumlar runt medan professionen uträttar ärenden.
Skicka en kommentar