tisdag 28 februari 2012

Mesigt yttrande av landstinget

Arbetsformerna i och organisationen för Mälardalsrådet har utretts. Förslaget är ute på remiss. Landstingsstyrelsen har yttrat sig. Men hur då? Jo allt man säger är att man utgår från att språkliga fel rättas till.
Mälardalsrådet är en arena för att mötas. Men det måste bli mer än så. Man arbetar med en styrelse och några utskott. Vilken ska utskottens roll var? Hur ska man få till en koppling mellan utskott och styrelse. Det finns ingen återkoppling till den medlem man representerar. Hur informera i, till exempel, vårt landsting om vad som sker i Mälardalsråde?  Ingen förankring sker hos den medlem man representerar. Hur ska frågor tas upp i vårt landsting innan frågorna tas upp i någon del av Mälardalsrådet? Formellt representerar man en viss medlem, det vill säga kommun eller landsting, i praktiken representerar man ett politiskt parti. Hur ska man klara ut detta?

Ingen av de för Mälardalsrådets fortbestånd centrala frågorna berör landstingsstyrelsen.
Skicka en kommentar