måndag 27 februari 2012

Livskunskap som skolämne


Följande har jag skrivit i dagens UNT
 ”Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet”, skrev två representanter för Ung Vänster nyligen i UNT. Jag håller helt med. Sedan fortsätter man med att tala om att man vill lära tjejer slåss, eftersom våld är skrämmande och eftersom många tjejer känner stor rädsla för att bli utsatta för våld.
I avståndstagandet från våld i alla former behöver vi bli fler och mer högljudda. Dock tror jag budskapet ”Lär Dig slåss” leder tankarna fel. Jag menar att våld ska bemötas med budskap om ickevåld. En ickevåldskultur torde dock inte växa fram av sig självt. Vi behöver en medveten satsning för att få en spridning av en ickevåldskultur. Vi behöver lära oss livskunskap. Jo sådan finns inbyggd i utbildningen både på högstadiet och i gymnasiet sägs från utbildningsdepartementet. Jag tror inte detta räcker. Livskunskap bör införas som ämne på skolschemat. Det finns skolor, som infört livskunskap som enskilt ämne med ett innehåll av, till exempel, samtal om människosyn, självförtroende och självkänsla, vänskap, känslor, andra kulturer, livsstil och samlevnad, drogproblem och relationer och existentiella och etiska frågor. Det finns utsagor om att erfarenheterna av livskunskap som skolämne är positiva. Nöjd skolpersonal och elever, som upplever ökat självförtroende och ökad respekt elever emellan nämns, bland andra, som uppnådda effekter
Våld används som metod för att lösa konflikter, mellan enskilda människor och mellan nationer. Våld är också underhållning. Och, det finns runt om oss.
Jag vill höra våra partiledare reagera när en stat angriper en annan med förevändningen att stoppa ett pågående våld, Jag vill att vi alla börjar tänka i termer av ickevåld. Jag tror därför att artiklar som den av de två representanterna för Ung Vänster leder fel, även om syftet är gott.
Vi är många som på olika sätt är engagerade i en kamp för mer av solidaritet här och nu, för solidaritet med kommande generationer, för fred och icke-våld och för demokrati. Men vi behöver en medveten satsning från politiskt håll och då lämpligen genom införande av Livskunskap som skolämne.Skicka en kommentar