lördag 2 mars 2013

Centern både för och emot kärnkraft

Det kan inte vara lätt att vara centerpartist numer.
"Att vara centerpartist och arbeta med energifrågor är en balansakt. Energiminister Anna-Karin Hatt har att försvara alliansens energiuppgörelse som tillåter byggandet av ny kärnkraft. Detta samtidigt som det finns ett grundmurat motstånd mot kärnkraften inom centerrörelsen. Riksdagen har beslutat att minst hälften av Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor senast 2020. Dit är det bara sju år kvar. I kommunerna används ofta vetorätten för att stoppa stora vindkraftprojekt. Var ska den förnyelsebara energin komma ifrån? Och hur länge kommer kärnkraften att vara en del av energimixen?"
Vara för kärnkraft men ändå vara emot, är i längden omöjligt. Att vara centerpartist blir i längden omöjligt.
Skicka en kommentar