fredag 1 mars 2013

En debatt på Ackis


 

 

Den här artikeln finns nu att läsa på unt.se åsikt uppala
 
En debatt utan besked

Utannonserades som en debatt. Radio Uppland anordnade ett möte (en eloge för detta) på Akademiska sjukhuset och om situationen på sjukhuset i fråga om  neddragning av antal vårdplatser och om arbetssituationen.

Förvånande få åhörare fanns på plats. Mötet hade utannonserats under hela dagen en gång per timme. Att personal inte hade möjlighet att vara där är kanske inte så konstigt. Antingen var man i tjänst eller var man hemma för att vila efter ett ansträngande arbetspass.

Från en panel med en patient, en facklig representant och en läkare fick vi höra upprepas vad vi kunnat läsa och höra om under en tid. Vårdplatserna räcker inte till och personalen orkar inte längre men också att kvaliteten på vården håller hög klass.

 Kritik riktades också mot sjukhusledningen. Något mer felriktat, menar jag, är svårt att hitta. Sjukhusdirektören får stå till svars för att antalet vårdplatser minskas. Politikerna anser att den frågan är inte en politisk fråga, något, som upprepades av de två politiker, som fanns på plats.

Självklara politiska frågor måste vara att besluta om sjukvårdens kvalitet, om kvantitet, det vill säga omfattningen, till vilken antal platser hör, och om ekonomiska resurser. Genom att inta den här ståndpunkten ser man till att göra chefens situation omöjlig. Personalens reaktion måste riktas mot chefen, i stället för att chefen och personal tillsammans får utpeka politikerna som en motpart. En konsekvens blir, som en läkare uttryckte det, att landstinget byter ledning vid Akademiska sjukhuset oftare än människor byter strumpor.

Frånvaron av politisk styrning av sjukvården kan knappast bli tydligare.

 


 

 
Skicka en kommentar