måndag 25 februari 2013

Ologisk skatt

Visste du att el från förnyelsebara källor beskattas på samma sätt som miljöfarlig el från t.ex. kolkraft? Det låter ju inte helt klokt

För att påverka regering och riksdag har startats en namninsamling för att sänka skatten på ren el. Om man lyckas med detta kommer det att leda till en ökad användning av ren el och därmed till lägre utsläpp av koldioxid och minskad miljöförstöring.

E uppfattning är att politikerna  inte tar klimatfrågan på tillräckligt stort allvar. För om de stora besluten uteblir måste man tillsammans göra något för att rädda världen – kilowattimme för kilowattimme.
Skicka en kommentar