onsdag 17 april 2013

Solkraften är lönsam


"International Energy Agency – Photovoltaic Power System Program (IEA PVPS), har nyligen släppt en förhandsrapport av den stora trendrapporten om solcellsläget i världen som väntas komma efter sommaren. Preliminära uppgifter visar en i stort sett stabil solcellsmarknad under 2012, jämfört med 2011. Minst 28,4 GW solcellssystem installerades i världen förra året. Även om slutrapporten inte är helt färdig ännu, går det att se några viktiga trender redan nu: Marknaden i Europa har minskat betydligt från 22 till 16,9 GW, men är fortfarande den i särklass största med 59 procent av solcellsmarknaden."

"Solceller har nu blivit så billiga att de i flera länder i världen är lönsamma att sätta upp helt utan subventioner. Det gäller till exempel Italien, Indien, Mexiko, Kina, Spanien och delar av USA enligt nya rapporter. Nästa år beräknar Deutsche bank att även södra Tyskland når lönsam solkraft utan bidrag, sk "Grid parity".
Skicka en kommentar