måndag 10 juni 2013

Mer om förnybart

Energipolitik för hela Sverige”Just nu ser vi hur utvecklingen på energiområdet, här hemma i Sverige och runt om oss ute i världen, går i en hastighet som vi för bara några år sedan knappast ens kunde ha anat oss till. Bara förra året växte solelen, globalt sett, med nästan 40 procent. Och vindkraften med hela 20 procent. Som ett direkt resultat av fallande priser kunde vindkraften i Brasilien förra året börja konkurrera med de fossila energislagen, utan några särskilda stöd. En femtedel av världens samlade elproduktion kommer idag från den förnybara växande energin. Vilket är 6 procent mer på bara ett år…” Det var inledningen på It- och energiminister Anna-Karin Hatts tal på Svensk Energis årsstämma.
Läs talet på regeringens hemsida

Krönika: Därför kommer regeringen få svårt att försvara sig
Att bygga nya kärnkraftverk är olönsamt. Det finska reaktorbygget är kraftigt försenat och kapitalkostnaden större än för svenska vindkraftverk. I Storbritannien behöver kraftbolagen större subventioner än vindkraft för att bygga kärnkraftverk. Detsamma gäller i huvuddelen av världen. Det skriver Tomas Kåberger som är ordförande för stiftelsen Japan renewable energy foundation.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Jönköpings län kan få överskott på el
Jönköpings län minskar energianvändningen samtidigt som produktionen av förnyelsebar energi ökar. På sikt kan det alltså bli ett överskott som kan säljas till andra län.
Läs artikeln på SVT Jönköpingsnytt

Mp vill att vindkraftskatt stannar i kommunerna
Låt den fastighetsskatt som ägarna till vindkraftverk betalar stanna i kommunerna istället för att tillfalla statskassan. Det föreslår miljöpartiet de gröna i en motion till riksdagen. På Gotland finns i dag 180 vindkraftverk, för dessa betalas årligen en fastighetsskatt på omkring tre miljoner kronor.
Läs artikeln på SR Gotlandsnytt

Lillgrunds vindpark står stilla
Sedan den 12 maj har de 48 vindkraftverken på Lillgrund stått stilla, men nu är reparationerna av kabeln som leder elen in till land igång. Cirka 75 meter av den totalt 7 kilometer långa sjökabeln ska ersättas. Det är ännu oklart vad som orsakat felet.
Läs artikeln på SVT

Vindpark Lemnhult - störst i södra Sverige
Södra Sveriges största vindpark på land är nu invigd. Samtliga 32 vindkraftverk är i drift. Vindpark Lemnhult förväntas producera mer än 270 GWh förnyelsebar energi per år. Det motsvarar nästan 70 procent av den samlade elförbrukningen för hela Vetlanda kommun.
Läs artikeln i Vindkraftsnyheter

Kogödsel blir till värme och el
Framtidens svenska jordbruk ska vara helt självförsörjande på energi. Västerbottens första småskaliga biogasanläggning är nu invigd.
Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren

Rosengård får minivindkraft
I början på hösten kommer Rosengårds första vindkraftverk att tas i bruk. Vindkraftverket är dock inte så stort utan ska mer ha en pedagogiskt effekt och visa Malmös profil som en grön stad.
Läs artikeln i Skånskan


Internationella nyheter

Nu startar Kinas utsläppshandel
Samtidigt som utsläppshandeln inom EU går på knäna med rekordlåga koldioxidpriser så lanseras den första utsläppshandeln i Kina nästa månad. Det blir den första av sju planerade regionala handelssystem i Kina som tas i bruk. Enligt China News ska handeln i den första regionen omfatta 635 kolintensiva industriföretag, vilka står för 38 procent av regionens utsläpp, och företagen förväntas minska sina utsläpp med 32 procent jämfört med 2010. Det skriverMiljörapporten.

Rea på utsläppsrätter hotar nyinvesteringar
Priset på en utsläppsrätt för ett ton koldioxid ligger på drygt 3,6 euro, en tiondel av vad det kostade från början. Följden kan bli att det inte lönar sig att investera i förnybar energi.
Läs artikeln i Ny Teknik

Tysklands kraftlösa omställning
Omställningen från kärnkraft till förnybar energi i Tyskland har kört fast. Kostnaderna exploderar, elnäten är nära kollaps och grannländerna klagar. Efter höstens val görs systemet troligen om.
Läs artikeln i Affärsvärlden

Nu vänder det för solcellsindustrin
Den fotovoltaiska marknaden för solceller kommer att resa sig ur askan från 2011 års kris och växa till 155 miljarder dollar 2018, spår Lux Research.
Läs mer i evertiq

"Om solen inte skiner här, blåser det i Mongoliet"
Fukushimakatastrofen stängde 48 av Japans 50 kärnkraftverk. Nu tvingas landet öka den kostsamma importen av fossila bränslen. Men det finns en annan och bättre väg att gå, menar telekommiljardären Masayoshi Son som startat en grön revolution i den uppåtgående solens land.
Läs artikeln i Veckans Affärer

Google köper flygande vindkraft
Google köper företaget Makani Power som utvecklar vindkraftverk där turbiner och generatorer monteras på en vinge som förankrad i marken likt en drake flyger i cirklar. Den ström som alstras levereras via förankringskabeln till marken.
Läs artikeln i Ny Teknik

Skörda el från växter
Forskare i USA har utvecklat en teknik där elektricitet kan utvinnas direkt ur växter genom ingrepp i deras fotosyntes.
Läs artikeln i Ny Teknik


Skicka en kommentar