onsdag 7 augusti 2013

Försvarsdebatten måste få handla om ickevåld

Tyvärr måste vi ha ett försvar. Men varför handlar aldrig försvarsdebatten om ickevålds- och ickemilitära fredsbevarande insatser. Sverige har framstående fredsforskare. Öka satsningarna på denna forskning och erbjud internationella fredsfrämjande insatser för att sprida demokrati och söka finna lösningar på konflikter utan användande av våld. Nog har väl partiledares uppbackning av USA: s angrepp på irakierna lett till visst omtänkande. Eller?

 
Skicka en kommentar