fredag 2 augusti 2013

Skillnad mellan kommun och landsting

Det tycks och rapporteras mycket om åtgärderna i Uppsala kommun för anpassning till budget inom gatusektorn. Alltså inte sparande
Gatunämndens ordförande får ta emot kritik. Så ska det ju vara. Han är politiker och ordförande i ansvarig nämnd. Dock kan man ha synpunkter på formuleringar, som gör Hanna till ensamt ansvarig. 
Men om frågan var landstingets skulle tjänsteman ha ställts till svars. När antalet vårdplatser minskas ses beslutet som ett ansvar för professionen.
Varför denna skillnad? 
Skicka en kommentar