onsdag 7 augusti 2013

Språket förändras ständigt

Vi språkpoliser måste lära oss och acceptera att vårt svenska språk har alltidförändrats och kommer att fortsätta att förändras. 
Men betyder det att vi ska aldrig ingripa? Visst ska vi ingripa. Vi ska bilda opinion. Åtminstone måste vi få fråga varför skolan inte inpräntar avståndstagande från förändringar, som kan öka risken för missförstånd.
Jag noterar följande i en artikel i dag: "utredarna har bara lyckats spåra en del av dem som lånat ut pengar..." Man har bara lyckats spåra. Men vad har man inte lyckats med? Eller menas att man lyckats spåra bara en del av dem som lånat ut pengar? 
"i själva verket ska en stor del av långivarnas kapital direkt ha betalats tillbaka..." Kanske menas: ... Ha betalats tillbaka direkt till...


Skicka en kommentar