torsdag 1 augusti 2013

Uppsala kommun sparar inte när lamporna släcks

Uppsala kommun sägs spara pengar. Till vad? Ja, kanske till framtida investeringar? Jag ser en rubrik i tidningen om att det är mörkt på gatorna för att man ska spara, i stället för att upplysa. Men, när jag läser artikeln handlar den inte om att spara, utan den handlar om att anpassa kostnader till budget. Den handlar om att försöka undvika underskott, alltså inte alls något sparande.
Spelar det någon roll? Jo, ordvalet har stor betydelse. Den här rubriken är avsedd att ge en uppfattning om elakhet från politikernas sida. Man sparar i stället för att se till att säkerheten under mörka tiden på dygnet inte försämras.
Diskuteras kan emellertid huruvida omfördelning borde göras för att kunna bibehålla upplysning av gatorna. Men den frågan är en annan än frågan om att spara i stället för att lysa upp.
Skicka en kommentar