lördag 10 augusti 2013

Vilka block, UNT?

"Inget av blocken har varit särskilt pådrivande på senare tid", skriver kolumnist i dagens Upsala Nya Tidning. Jag förstår inte. Vadå blocken? Vilka är dessa?
Vi kan urskilja ett block, enär den så kallade Alliansen, fortfarande förklarar sig vara överens om det mesta i politiken, eller åtminstone låter bli att driva de frågor, som man inte är överens om.
Innebär det faktum att Alliansen utgör ett block att övriga partier utgör ett block tillsammans? Nej naturligtvis inte. Den, som kopplar Sverigedemokraterna till något annat eller några andra partier är inte seriös. Men om SD inte hör till ett andra block, vilka gör det då? Nja knappast Vänsterpartiet. Men är då återstående partier S och MP ett block? Nej, säger man från båda partier. Blockpolitiken är upplöst. Om det är tillfälligt får vi veta under de närmaste månaderna. Vad vi vet är däremot att de fyra allianspartierna avstår från att visa vad som skiljer dem åt. Man sluter upp bakom en, i allt väsentligt, Moderaternas politik.
Räkna dock med utspel; när Moderaterna bedömer att det är rätt läge.
Skicka en kommentar