lördag 10 augusti 2013

Visst diskrimineras äldre

Folkpartiet har en bra analys av äldres situation i Sverige. Äldre nekas att ha bensinkort. Pigga och krya äldre får inte flytta till seniorboende. Framstående forskare får inte forskningsanslag vid en viss ålder. Äldre behandlas annorlunda än andra på många områden.

 "Alldeles för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra, bara för att de uppnått en viss ålder. I många länder är ålder detsamma som vishet och mognad, men inte i vårt land. Här ställs äldres erfarenheter ofta åt sidan.

 Det förekommer också ren åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Den som har kommit upp en bit i ålder har ofta svårt att hitta ett nytt jobb. Detta trots att äldre kvinnor och män har lämnat småbarnsåren bakom sig och samlat på sig massor med kunskap och erfarenhet. De borde vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Men ändå är intresset svalt hos många arbetsgivare. Många äldre lämnar arbetslivet i förtid utan att själva vilja det."

Snart ska partierna nominera kandidater till valen nästa år. Min förmodan är att vi kommer att få flera exempel på att praktiken skiljer sig från programtexterna. Man använder inte högre ålder som argument mot utan lägre ålder som argument för.
Skicka en kommentar