tisdag 3 september 2013

Reinfeldt! Missa inte klimat- och ickevåldsfrågorna

Om vår statsminister ska med Obama vid hans stundande besök i Sverige ta upp alla de frågor, som han ombetts ta upp skulle behövas flera dagars överläggningar. Och nästan alla argument för en specifik fråga är relevanta.
Hur kan Sverige vara med och påverka och hur visas en svensk profil. Vad är viktigare än att framstå som en nation som vill vara med och är med om att skapa en hållbar utveckling. Där ofred råder kan det hållbara samhället inte nås. Med nuvarande klimatförändringar går vi sannolikt mot katastrof. Vilka frågor att diskutera med Obama är viktigare än dessa.
USA och Sverige borde kunna utveckla sitt samarbete för att
bromsa den globala uppvärmningen. Investeringar i och forskning om användning av förnybara energikällor skulle kunna utgöra innehållet i ett bilateralt samverkansavtal, som ger eko över hela världen.
En tydlig svensk deklaration om att våldshandlingar aldrig är lösningar på konflikter känns som självklar, inte minst mot bakgrund av hotande militärt angrepp på Syrien.
Tas dessa frågor inte upp ser jag mötet mellan Obama och Reinfeldt som ett misslyckande.
Skicka en kommentar