fredag 30 augusti 2013

På bettet i tandvårdspolitiken

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över

Insändaren var publicerad 11 januari 2002

Åter en fråga, som lever fortfarande

Regeringen är inte tillräckligt på bettet

Statsminister Göran Persson har sagt att tänderna inte får bli en klassfråga. Men har det inte redan blivit så? Tandvårdskostnaderna är höga och många människor drar sig för att gå till tandläkaren.

Regeringen är inte tillräckligt på bettet för att denna utveckling ska kunna hejdas. Regeringens tandvårdspolitik kännetecknas av tillfälliga fyllningar i syfte att dölja det som är trasigt i stället för att gå till roten med det onda

Jag och folkpartiet vill att problemen överbryggas genom att ytterligare 300 miljoner kronor anslås för 2002 och 400 miljoner kronor för 2003.

Som kronan på verket måste en plan tas fram för hur tandvården successivt skall kunna omfattas av sjukförsäkringen och garantier kunna lämnas för att ingen skall behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl.Tänderna är liksom händerna en del av kroppen

-

Harald Nordlund

riksdagsledamot(fp)
Skicka en kommentar