söndag 1 september 2013

Inte bara tabun ska vara tabu

Som vanligt kunskapsbaserat och balanserat av Håkan Holmberg i Upsala Nya Tidning. Handlar om användning av kemiska vapen som sarin och tabun och nödvändigheten av att ha tabu för dessa.
Min fundering är emellertid att vapen avsedda för att döda människor orsakar alltid lidande. Visst inser jag att lidandegraden varierar, men är det möjligt att ha en skala för lidande i vilken man drar en gräns ovanför vilken lidandet kan accepteras och under vilken lidandet är oacceptabelt.
Tabu måste gälla för allt våld, innebärande, bland annat, att våld aldrig kan accepteras som konfliktlösningsmetod.
Varför är det så svårt för våra politiker att stå för en sådan deklaration?
Skicka en kommentar