fredag 30 augusti 2013

Ärna sägs splittra

Regeringen har inte en enig syn på frågan om privat flygverksamhet på Ärna ska medges. Detta har Radio Uppland erfarit.
Det torde vara en riktig förklaring till att beslutet dröjt så länge och fortsätter att dröja. År 2013 kan regeringen inte enas om en syn på flygverksamhet intill en storstads centrum. Enligt vad radion erfarit vill Näringsdepartementet säga ja. Det departementet leds av Annie Lööf. Centerns partiledare tycker alltså att det är rätt att öka buller och klimatpåverkande utsläpp över Uppsala.
En gång i tiden var Centern ett miljöparti. Men det var då. I dag finns ingen trovärdighet i det partiets miljöprat.
Nu vill nog många av oss veta hur andra partier ser på frågan. Vilka intressen väger tyngst när ett företags intressen står mot miljöns? Partiernas ställningstagande kommer att vara avslöjande
Skicka en kommentar