tisdag 29 oktober 2013

Reglerna för utevarodomar

EU har funnit anledning att lägga sig i även medlemmarnas regler om frånvaro från den dömdes sida vid förhandlingar i rätten
"Regler för så kallade utevarodomar, domar där den dömde inte varit närvarande under förhandlingen i rätten, EU-anpassas. Beslutet gäller reglerna för när ett EU-land ska erkänna och verkställa en utevarodom från ett annat EU-land. Syftet är att reglerna i EU-länder ska likna varandra så mycket som möjligt och att det ska bli tydligt vilka utevarodomar som kan verkställas i ett annat EU-land. Däremot ska alla EU-länder även i fortsättningen ha egna regler för när en domstol kan besluta om en utevarodom.
De nya reglerna gäller från den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag."
Skicka en kommentar