tisdag 29 oktober 2013

Ny byråkratisk uppgift för kommunerna

Många riksdagsbeslut handlar nu om EU och skyldigheter gentemot EUför medlemsländerna. Tjänstedirektivet förstår jag, men däremot inte det här beslutet om skyldighet för kommunerna att anmäla föreskrifter inom området för tjänstedirektivet. Är inte denna nya byråkratiska pålaga onödig?

"Enligt EU:s tjänstedirektiv är EU-länderna skyldiga att anmäla vissa förslag till författningar och krav till EU-kommissionen. Det gäller bestämmelser som särskilt reglerar eller särskilt påverkar tjänsteföretags verksamhet. Syftet med anmälningsskyldigheten är att undvika regler som hindrar företagens rätt att fritt etablera sig i andra EU-länder och att tillfälligt erbjuda tjänster över landsgränserna inom EU.
Den nuvarande lagstiftningen kompletteras med en bestämmelse som tydliggör att kommunerna är skyldiga att anmäla förslag till föreskrifter inom det område där tjänstedirektivet tillämpas. Anmälningarna ska göras via Kommerskollegium. Genom att kommunernas ansvar klargörs ska EU-rätten få bättre genomslag på kommunal nivå. Lagändringen gäller från den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag."
Skicka en kommentar