lördag 26 oktober 2013

Ny bibliotekslag


En ny lag. Nu gällande biblioteken. I sak mycket angelägen. Men, kommer lagen att få genomslag? Någon säger, förstatliga skolan, underförstått att staten inte klarar att styra den med sina många lagarn säger, förstatliga äldrepolitiken, underförstått att, trots de många lagarna på området, staten inte klarar att styra. Hur ska staten bete sig för att riksdagsbeslutet om ny bibliotekslag ska bli styrande?
Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning.
Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Den nya lagen gäller från den 1 januari 2014.
 

 

 
Skicka en kommentar