tisdag 26 november 2013

Fler kommuner ska ta emot ensamkommande barn

Barn, som kommer till Sverige utan vuxna, ensamkommande flyktingbarn befinner sig i en oerhört svår situation. Det är viktigt att ett bra omhändertagande ordnas snabbt. En svårighet är att landets kommuner inte anser sig ha möjlighet att ordna ett acceptabelt boende.

Riksda´n beslutade emellertid för en tid sedan att fler kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det ska åstadkommas genom att Migrationsverket får ökade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun. Migrationsverket ska kunna göra detta även om det inte finns någon överenskommelse mellan verket och kommunen om mottagande av ensamkommande barn.

Beslutet gäller från 1 januari 2014. Ett viktigt beslut för svårt u
Skicka en kommentar