fredag 31 januari 2014

Region Sverige

Rapporterna från EU, rapporter, som jag nås av handlar till minsta delen om de, så kallade, kärnfrågorna, miljö och fred. Bra eller dåligt? Men, nog är vi på väg mot en union med utsuddade nationsgränser. Region Sverige i EU? EU som en viktig del i NATO? EU-förslag om skydd för företagshemligheter EU-kommissionen har lämnat ett förslag om skydd för företagshemligheter. Syftet är att fastställa regler för skydd mot olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter. Förslaget omfattar bland annat en definition av företagshemligheter och metoder för rättslig prövning för den som har drabbats. Näringsutskottet har utifrån subsidiaritetsprincipen granskat EU-kommissionens förslag. Utskottet anser att ett starkt och enhetligt skydd för företagshemligheter inom EU är bra för svenska företags konkurrenskraft och för EU:s inre marknad. Gemensamma regler på EU-nivå kan bidra till att främja företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft. Förslaget bör därför beslutas om på EU-nivå. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Skicka en kommentar