torsdag 20 februari 2014

OECD-rapporten stödjer min uppfattning

OECD-rapport, en analys av Sveriges resultat i PISA 2012 och av hur svensk skola och skolpolitik är jämfört med de mest framgångsrika skolorna i världen. Rapporten ger stöd för regeringens skolpolitik. Läraryrkets status och lärarnas kvalitet. I de framgångsrika skolsystemen prioriteras satsningar på lärarna, med höga löner och goda karriärmöjligheter. Här har Sverige mycket att lära och våra reformer med karriärtjänsterna i spetsen kan ha stor betydelse. Ökade resurser eller mindre klasser har enligt OECD liten betydelse för att höja resultaten - det är mycket viktigare att satsa på lärarna. Tidigare betyg. Sverige introducerar betyg sent, men OECD understryker att det behövs tidig utvärdering och feedback. Studiedisciplin. Sverige toppar en lista i PISA 2012: den över hur många elever som har sen ankomst. Dessutom är mängden skolk på OECD-genomsnittet. Där skiljer vi oss också tydligt från de bästa skolorna. Vi behöver ta krafttag för att öka studiedisciplinen i skolan. Friskolor. Andelen friskolor har liten betydelse för ett lands resultat. De som skyller resultatnedgången på valfriheten har fel. Ingenting däremot, som talar för att ett överförande av driftansvaret från kommunerna till staten skulle ha positiv effekt, utan snarare tvärtom. Den turbulens, som en omorganisation skapar vore i det här läget sannolikt direkt skadlig.
Skicka en kommentar