torsdag 20 februari 2014

Utbilda i verktygshantering

PISA-rapporten har blivit känd. De flesta har tagit del av information om att svenska skolelever halkar efter i fråga om kunskap. Men hur mycket vet vi om det som finns bakom katastrofrubrikerna? OECD har gjort en analys av rapporten. Intressant att notera: Stor betydelsen för resultaten och kvaliteten har lärarnas löner och status. Ihop med detta hör karriärmöjligheterna. En annan viktig faktor är attityden hos eleverna. Svenska elever inser inte att det är på dem själva det hänger om resultaten ska bli bra. Högre lärarlöner Detta kan styras av staten, men staten har inte klarat det Karriärmöjligheter Här har staten tagit initiativ och ser ut att kunna lyckas Attitydförändring. Kraven på eleverna måste bli större. Men hur ändrar man attityden hos bortskämda individer? Minskade klasstorlekar Pengar har inte avdelats för denna åtgärd. Är enligt OECD-analysen mindre viktig. Statens styrning fungerar inte De vassa verktyg staten har förmår man inte använda. Här behövs utbildning i verktygshantering Utmaningarna är stora. Svensk skola behöver mer lugn och ro. Utsätt den inte för de stora påfrestningar en stor omorganisation innebär och som kan även på längre sikt medföra ännu större problem, alldenstund staten inte klarar sina nuvarande uppgifter.
Skicka en kommentar