söndag 16 februari 2014

Totalsänk inte svensk skola

Den svenska skolan är i kris, sägs det. Men analysen av vad som är fel, i allmänhet, och vad som bör göras, i synnerhet, finns nästan inte alls. En övergripande lösning säger en del vara att förstatliga skolan. Kanske är det så. Kanske kan det vara så att om staten får även driftansvaret det nuvarande ansvaret, att, bland annat, se till att likvärdighet råder, blir lättare att ta. Men, och ett stort men. Ska man samtidigt som kris råder utsätta skolan för en mycket omfattande organisatorisk förändring? Är inte risken stor att man härigenom sänker svensk skola totalt?
Skicka en kommentar