måndag 17 februari 2014

Likställ målen

Kommunens organisation och beslutsformer är ständigt föremål för diskussion och översyn. Så ska det vara om det handlar om anpassning till förändringar i omvärlden. Mitt intryck är emellertid att de många organisationsförändringarna är en konsekvens av att den förra inte blev bra, vilket i sin tur torde bero på att kommunens politiker inte gjort klart för sig vad politisk styrning ska innebära. Jag skulle vilja se tre principiella ställningstaganden: Minska antalet ansvarsnivåer i tjänstemannaorganisationen, tydliggör vad som är politik och uppmana de anställda till att uttrycka sina synpunkter och att föreslå förändringar. Politikerna ska inte forma tjänstemannaorganisationen, men ge uppdrag till förändringar när den inte är det effektiva verktyg den ska vara för att genomföra politiken. Beställare och utförare måste i en politiskt styrd organisation innebära att man tydliggör skillnaden mellan politik och profession. För närvarande finns två slags politiker, utförarpolitiker respektive beställarpolitiker. En sådan ordning går aldrig att göra begriplig. Det är i beställarorganisationen politiken utformas medan utförandet är professionens arena. Ekonomin har fått bli allt annat överskuggande. Ett annat sätt att se innebär att de ekonomiska målen, kvalitetsmålen och kvantitetsmålen ska likställas i uppföljningen. Först då blir ett system med målstyrning meningsfullt. "Tystnaden" i kommunen tycks inte vara något mediepåhitt. Jag tror att hierarkin är en förklaring till frånvaron av kritik och synpunkter från anställda, en annan är otydlighet från politikerna om skillnaden mellan att tala med vem man vill i handläggningen av ett ärende och att uttrycka sin mening i vilken fråga som helst. Här behövs inte mycket av utredande och kartläggning, bara mer tydlighet från politikerna.
Skicka en kommentar