söndag 2 mars 2014

Vill du ha hjälp med att skriva?

Jag antar att tidningarnas insändar- och debattredaktioner redan nu märker att valet närmar sig, även om det är mer än sex månader kvar. Inte alla känner sig bekväma med att skriva. Det tar emot. Är det ojust att låta någon annan skriva? Ja, kanske det. Sättet att uttrycka sig på är en del av personligheten. Samtidigt gäller ju att om man kandiderar måste man redovisa var man står. Får man hjälp bör utformningen göras så att den överensstämmer med personens sätt att uttrycka sig muntligt. Med andra ord, den som är spökskrivare har ett stort ansvar. Jag ställer upp. Tala om vad du vill ha sagt, och jag utformar en text.
Skicka en kommentar