fredag 28 februari 2014

I dag minns vi Palme

I dag för tjugoåtta år sedan mördades Olof Palme. Hur skulle han ha påverkat svensk politik om han fått leva. Ingen kan svara. Vad vi kan göra är att spekulera. För min del tror jag att politiken hade berikats. De ideologiska etiketterna på Palme varierar. Socialist, kommunist, men aldrig ser jag etiketten socialliberal. Men egentligen; Palmes socialdemokrati med internationell solidaritet, kraftig reaktion mot krig och våld och reaktion mot orättvisor här hemma har ju tydliga inslag av socialliberalism. De starka antipatier, som Palme väckte hos många tror jag hade med ett sätt att framföra sina åsikter på, som inte var det svenska sätt vi var vana vid. Vad vi än tycker, låt oss i dag minnas Palme.
Skicka en kommentar