söndag 2 mars 2014

Vilseledande artikel

Lasarettet i Enköping är inte en extern utförare. Det kan man dock förledas att tro när man i dag läser UNT - artikeln "Lasarettet tvingas ta till sparpengar". Tidningen skriver: "Lasarettet i Enköping får så litet betalt för sina operationer att man hotat att ställa in dem." Lasarettet kan inte ställa in operationer. Sådan beslutsrätt finns inte. Däremot kan ett politiskt organ besluta om att operationer inte ska utföras. Det organet är i detta fall Produktionsstyrelsen, som ju då kommer i konflikt med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. En förvaltning i offentliga sektorn kan inte fatta sådana beslut. Vilseledande är även rubriken. Man tar inte till sparpengar. Sparade pengar finns inte. Ytterligare ett fel finns i artikeln. Lasarettet sägs ha nått en uppgörelse med landstinget. Men snälla nå´n. Lasarettet är ju en del av landstinget.
Skicka en kommentar