tisdag 15 april 2014

Utskott i riksda´n respektive EU-parlamentet

I riksda´n finns sexton utskott och en EU-nämnd. Dessa skiljer sig från utskotten i EU-parlamentet, att döma av ledamöternas beskrivning av arbetet där. I riksda´n är närvaron i utskotten mycket hög. Uppdraget man har är att ta ställning i alla frågor, som behandlas. I EU-parlamentet har man "sina" frågor och man ägnar sig åt annat när dessa inte är aktuella. Den här skillnaden har jag inte haft klar för mig. Politiker är föredragande i EU-parlamentets utskott, medan i riksda´ns utskott tjänstemän svarar för föredragningarna.
Skicka en kommentar