fredag 18 april 2014

Det går att förbättra patientsäkerheten

Det går att förbättra patientsäkerheten, men den är inte ett ansvar för endast sjukvårdsprofessionenVad gör professionen Vad kan patienten göra Vad borde politikerna göra Patientsäkerhet Information är makt. Patienter kan inte utnyttja sina så kallade rättigheter om de inte känner till vad som gäller. Patientnämnden som bland annat har till uppgift att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården har erfarit att det är svårt för patienter att hitta den information som de behöver, inte minst för att de olika rättigheterna regleras på så olika sätt. Vilka är bristerna i fråga om säkerheten och vilket är det politiska ansvaret? Bör politikerna göra mer? Jag svarar: absolut Jag kommer gärna och håller ett föredrag om patientsäkerhet. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion. Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd, fyra som riksdagsledamot och åtta som landstingspolitiker. Pris: 1000 kr Har F-skattsedel För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller telefon Hälsningar från Harald Nordlund tel. 0760-163244 harald.nordlund@gmail.com
Skicka en kommentar