tisdag 29 april 2014

Vi behöver inte fler, utan färre vapen

Sedan Berlinmurens fall har resurserna minskat till försvaret och det svenska försvaret har inriktats på internationella kriser. Nu har fokus ändrats. Det blir en tyngdpunktsförskjutning mot att försvara Sverige och resurserna kommer att öka med 5,5 miljarder årligen. Anledningen är vår närhet till Ryssland. Ryssland agerar med en aggressivitet och hänsynslöshet som förvånar. Det ryska övergreppet på Ukrainas självständighet är djupt allvarligt och får nu också konsekvenser för svensk försvarspolitik. Det här beskedet gav regeringen nyligen. Jag har så svårt att hänga med i försvarsdebatten. Jag förstår den helt enkelt inte. Behövde vi inte försvara Sverige tidigare? Nu när Ryssland visar aggressivitet blir behovet av ickevåldssignaler än viktigare. Men då reagerar vi med att säga att vi ska se till att ha mer vapen för att kunna döda fler. I stället ska vi väl säga att vi har världsledande forskare, som är beredda att peka på ickevåldslösningar. Kan någon träda fram och förklara varför vi ska satsa ytterligare 5,5 miljarder kronor på vapen, som om man väljer våldet som konfliktlösningsmetod ändå inte betyder någonting annat än några fler döda
Skicka en kommentar