måndag 23 mars 2015

Slapphet i kostnadsbevakning

"Ekonomirapport februari

Landstingets resurscentrum redovisar ett underskott på –11 miljoner kronor i år. Det framgår av ekonomirapporten för februari. Underskottet beror en ändring i budgeten inom området sjukresor.
Hälsa och habilitering redovisar ett förväntat underskott på – 1 miljon kronor. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Landstingsservice prognosticerar en budget i balans.
Produktionsstyrelsen gav förvaltningsdirektörerna för Hälsa och habilitering att återkomma med möjliga åtgärder för att reducera det förväntade underskottet. Förvaltningschefen för Landstingets resurscentrum fick i uppdrag att undersöka möjligheten att komma till rätta med det redovisade underskottet för sjukresor."
Landstingets resurscentrum redovisar överskott enligt ovanstående. Underskott på minus 11 miljoner är väl detsamma som överskott på 11 miljoner. Naturligtvis förstår jag att man menar underskott, men då borde man skriva "underskott på 11 miljoner".
Förvaltningschef har fått i uppdrag att framlägga förslag till åtgärder för att minska kostnaderna. Varför har inte åtgärder vidtagits? Om man nu ska kunna ange möjliga åtgärder borde väl sådana ha vidtagits. Jag får intrycket att det är först nu när man får uppdraget som man får veta att underskott inte kan accepteras.
Hur skulle man ha gjort? Jo, så snart förvaltningen ser att kostnaderna kommer att överstiga budgeterade kostnader ska man vidta åtgärder. Om sådana åtgärder krävs, som påverkar uppsatta mål beträffande kvalitet och kvantitet, framlägger man förslag till Produktionsstyrelsen för politiskt ställningstagande.

Prognostisera

Skicka en kommentar