söndag 22 mars 2015

Styrgrupp hit och styrgrupp dit.

Styrgrupper och styrgrupper dit. Styrgrupperna finns ju sedan tidigare. Inom landstinget är Produktionsstyrelsen styrgrupp, nja borde vara. För överläggningar med kommunerna kallar/inbjuder man lämpligen kommunstyrelsernas ordföranden. Dags att tänka om, en from förhoppning...

"Val av representanter i styrgrupper för närvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utsåg två representanter i politiska styrgrupper för närvård i hela länet: Håkan Collin (S) (ledamot och ordf) och Måns Vilhelmsson (M) (ledamot).
Representanterna får ett samlat ansvar för närvårdsfrågorna och ska delta i samtliga åtta styrgrupper i länet som företrädare för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet är att stärka närvården och samarbetet mellan landstinget och länets kommuner. Uppdraget gäller under 2015.
I de lokala styrgrupperna ingår ytterligare två politiska representanter per kommun med lokal anknytning, en från majoriteten och en från oppositionen."

Skicka en kommentar