söndag 22 mars 2015

Nu blir det svårare att låta bli att blinka?

Nog är det bra att Polisen ges möjligheter att utföra polisiärt arbete. Som det är nu hinner man ju svårligen ens stoppa en bilist, som, till exempel, bryter mot trafikregel vid körning i rondell, även när polisbil befinner sig intill. Förklaringen torde vara att man har bråttom till stationen för att lämna ut pass och hittegods. Jag kan förstå konflikten när man ser ett trafikbrott och vet att det tar tjugo minuter att bötfälla och man samtidigt funderar över hittegodshanteringen. Akta er nu ni, som kör med trasiga blinkrar och hastighetsmätare ur funktion

"Regeringen bör arbeta för att vissa arbetsuppgifter tas bort från polisen

Polisens verksamhet bör renodlas. Myndigheter bör kunna utbyta information med varandra för att bekämpa grov organiserad brottslighet. Vapenlicenser till jägare ska handläggas snabbare. Dessa tre uppdrag anser justitieutskottet att riksdagen ska ge till regeringen. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att polisens arbete ska renodlas.
Det finns en mängd sysslor som polisen utför idag som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet. Det kan handla om sådant som att utfärda pass, hantera hittegods, omhänderta djur, utfärda tillstånd eller omhänderta personer som är berusade. Justitieutskottet anser att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att se över hur polisens uppgifter kan renodlas. Om det skulle vara möjligt att andra myndigheter utför dessa sysslor skulle det kunna innebära att polisen kan förstärka sin utrycknings- och utredningsverksamhet, enligt utskottet."
Skicka en kommentar