onsdag 1 april 2015

Underlätta för jägarna?

Vad behöver underlättas för jägare? 

"Snabbare handläggning av vapenlicenser till jägare

Polisen är den som idag hanterar tillstånd till vapeninnehav och handläggningstiderna är långa samt varierar stor utsträckning mellan olika polisregioner. Justitieutskottet anser att reglerna för hantering av vapenlicensärenden bör ses över för att underlätta för jägare. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta."
Skicka en kommentar