tisdag 29 december 2015

Lönsamt att utbilda sig? Ja och nej

Det måste löna sig att utbilda sig, är en viktig socialliberal princip. Jo, det lönar sig visst, i form av att utbildning ger jobb. Dock är det knappast lönsamt att utbilda sig under lång tid. Vi socialliberaler kommer att driva den frågan hårt i kommande valrörelse.

Sverige bäst på jobb efter högre utbildning - men inte på löner

I Sverige leder eftergymnasiala studier i hög utsträckning till jobb. Sysselsättningsgraden för denna grupp är en av de högsta inom OECD. Men det syns inte på lönen. Högskoleutbildades löner är låga i Sverige jämfört med andra OECD-länder.
Skicka en kommentar