torsdag 21 januari 2016

Skillnader i cancervården. Förstatliga?

Stora skillnader i skolan. Förstatliga skolan!
Stora skillnader i cancervården. Förstatliga cancervården? (Se nedan)
Stora skillnader inom förskolan. Förstatliga förskolan?
Eller: Kanske staten ska ta reda på hur man ska ta sitt ansvar för styrningen?

"Stora regionala skillnader i väntetider i cancervården 
För femte året i rad redovisar Socialstyrelsen väntetiderna inom cancervården. Skillnaderna i väntetid mellan män och kvinnor har jämnats ut för de flesta cancerformer. Däremot är det fortfarande stora skillnader i väntetider mellan och inom landsting och regioner för samma cancerform"
Skicka en kommentar