torsdag 7 januari 2016

Antibiotikaförskrivning minskar

Tänk att det ska behöva gå så långt att resistens uppstår. Jo, det kanske även en ansvarsfull förskrivning så småningom skulle ha lett till, men betydligt senare och därmed med större möjligheter att finna alternativ antibiotika. 

"Förskrivningen av antibiotika minskar 
Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar har uppdaterats. Resultaten visar bland annat att förskrivningen av antibiotika i primärvården fortsätter att minska. Även förskrivningen av läkemedel som äldre bör undvika har minskat."


Skicka en kommentar